Farmily เกี่ยวกับอะไร

จัดการช่องทางการผลิตและการจัดจำหน่ายอาหารเพื่อโลกที่ยั่งยืน

>การตอบสนองต่อประชากรที่เพิ่มขึ้นและการให้ความมั่นคงด้านอาหารกำลังเป็นเรื่องตึงเครียดมากขึ้นต่อแหล่งทรัพยากรของโลกเรา Farmily กำลังสร้างนิยามใหม่ของผลผลิตของโลก, การจัดจำหน่ายและสินค้าบริโภค โดยเริ่มต้นจากอินเดีย

การเชื่อมโยงระบบนิเวศการเกษตรไปยังตลาดใหม่ๆ

การขยายตัวของสมาร์ทโฟนจะเชื่อมต่อผู้คนอีกนับพันล้านคนไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ เพื่อที่ช่วยเกษตรกรในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ และแบ่งปันความรู้และการปฏิบัติที่ดีที่สุด

เพิ่มประสิทธิภาพในการลดความสูญเปล่าด้วยการผลิตที่ตอบสนองต่อตลาด

การผลิตที่สนองความต้องการและการทำธุรกรรมแบบเรียลไทม์จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์และบริการถูกส่งมอบทันเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการลดความสูญเปล่าของอาหารในห่วงโซ่จากฟาร์มสู่โต๊ะกินข้าว

Farmily จะช่วยอะไรคุณได้บ้าง

เกษตรกร

ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงผู้ซื้อใหม่ๆ และเจรจาต่อรองราคาที่ดีกว่าสำหรับการผลิตด้านการเกษตรของคุณ เสริมให้คุณมีความรู้และพลังของเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสดงผลผลิตของคุณต่อผู้เยี่ยมชมจำนวนมากและช่วยผลักดันธุรกิจของคุณจากการตอบสนองความต้องการซื้อ ช่วยให้ผู้ซื้อที่มีศักยภาพรู้ว่าคุณสามารถผลิตอะไรและฟาร์มของคุณตั้งอยู่ที่ไหน โดยมีรายการรายชื่อผลิตผลของคุณใน Farmily ผู้ซื้อที่มีความสนใจสามารถติดต่อคุณและแจ้งความต้องการในการจัดหาสินค้าของคุณแบบออนไลน์ได้ คุณจะสามารถที่จะเจรจาต่อรองหาราคาที่เป็นธรรม กรอบเวลาในการส่งมอบและเงื่อนไขของการทำธุรกรรมได้

ฟาร์มผลิตผู้ซื้อและผู้บริโภค

ฐานซัพพลายเออร์ที่กว้างจะทำให้คุณในฐานะที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้จัดจำหน่ายผลผลิตจากฟาร์ม ร้านอาหาร กลุ่มผู้บริโภค ธุรกิจด้านอาหารหรือธุรกิจอื่นๆ ในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพที่เหมาะสมและราคาที่เป็นธรรมโดยสร้างและตอบสนองต่อความต้องการที่จะช่วยให้ค่าใช้จ่ายและคุณภาพมีเสถียรภาพ การผลิตสามารถติดตามและจัดการได้จากฟาร์มไปจนถึงโต๊ะอาหารเพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการสูญเปล่าน้อยที่สุด การผลิตตามความต้องการจะช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องและการบริหารจัดการกระแสเงินสดได้ การควบคุมคุณภาพจะกลายเป็นเรื่องง่ายและสามารถนำมาบูรณาการในห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสูญเปล่าจะลดลง แปลงไปเป็นผลกำไรและทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร

เชื่อมโยงกับระบบนิเวศน์การเกษตร

ผู้ประกอบการโลจิสติกส์และรถบรรทุกสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและค่าใช้จ่ายได้ การจัดการเงินทุนในห่วงโซ่คุณค่ากลายเป็นเรื่องง่ายที่จะติดตามและปรับใช้ ฟาร์มที่เกี่ยวข้องกับแผนการด้านการเงินและการประกันรายย่อยสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตและการบริการของฟาร์มเพิ่มขึ้นมากมายได้ เข้าถึงข้อมูลการเกษตรและการส่งมอบความรู้สำหรับเทคนิคการเกษตรที่ทันสมัย​​และการใช้งานของการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเกษตรที่ยั่งยืนและการเกษตรแบบอินทรีย์โดยสามารถใช้เป็นแนวทางได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การลงทะเบียนที่รวดเร็วและสะดวก

ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณในอินเดียหรือที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อสร้างบัญชี ถ้าคุณเป็นเกษตรกร ให้ทำรายการรายชื่อผลผลิตทางการเกษตรและที่อยู่ของคุณเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถหาคุณได้ เรายินดีน้อมรับคำถามและข้อเสนอ โปรดติดต่อเราที่ info@farmily.com หรือโทรหมายเลขโทรฟรีของเรา 1800 1214142

สร้างระบบนิเวศน์ของคุณ

บอกเพื่อนๆ เกษตรกรของคุณ ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้ค้าผลผลิตทางการเกษตร ผู้ประกอบการโลจิสติกส์และรถบรรทุกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อลงทะเบียนและใช้งาน farmily แสนง่าย! ไม่เสียค่าบริการ! สมัครลงทะเบียนเดี๋ยวนี้!