บ้านนาฟาร์ม

เราเน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...

คลิกที่ไอคอนเพื่อส่งข้อความไปที่เกษตรกรรายนี้

ครอบครัวเราทำนาผลิตข้าวมาตั้งแต่บรรพบุรุษ..เป็นข้าวหอมมะลิ 105 ผลิตแบบข้าวอินทรีย์ แบบรูปเป็นข้าวสาร..ข้าวกล้อง....ข้าวกล้องงอก ส่วนผลผลิตอื่นเราเน้นผลิตไว้ใช้ในครัวเรือน..เหลือเราจะจำหน่ายเราจึงเน้นความปลอดภัยเป็นหลักค่ะ

ผลิตผล:

เปิดการซื้อขายเป็นปัจจุบัน