ยังไม่มี

เพิ่งซื้อที่ดินมา ไร่ครึ่ง ยังไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรทั้งนั้น เพียงขั้นรังวัด ปักเขตที่ดิน

คลิกที่ไอคอนเพื่อส่งข้อความไปที่เกษตรกรรายนี้

ตอนนี้ กำลังศึกษาตามเวปต่างๆ เพื่อการตัดสินใจ ว่าจะปลูกอะไรดี จำนวนเท่าไหร่ คิดว่าจะปลูกแบบผสมผสาน พืชชนิดไหน เหมาะกับสถานภาพดิน เหมาะกับสภาพร่างกายของเจ้าของ เนื่องจาก ยังไม่มีแหล่งน้ำ คิดว่าจะหาพืชที่ทนแร้งได้ดี

ผลิตผล:

เปิดการซื้อขายเป็นปัจจุบัน


เพื่อนบ้าน: