สวนเคียงตาล

สวนลำใย สวนองุ่นดำ องุ่นแดงไร้เมล็ด หน่อไม้ฝรั่ง น้ำผึ้ง ไก่ชน

คลิกที่ไอคอนเพื่อส่งข้อความไปที่เกษตรกรรายนี้

สวนเคียงตาลดั้งเดิมเป็นสวนลำใย ปัจจุบันที่สวนมีการปลูกองุ่นดำและแดงไร้เมล็ดซึ่งทำการปลูกมาแล้วส 3 ปี นอกจากนั้น ที่สวนยังปลูกพืชอื่นๆ เช่น หน่อไม้ฝรั่ง เสาวรส พืชผักสมุนไพร พื้นบ้านภาคเหนือ รวมถึงมีการเลี้ยงสัตว์ เช่นการเลี้้ยงผึ้งและไก่ชน

ผลิตผล:

เปิดการซื้อขายเป็นปัจจุบัน


เพื่อนบ้าน: