ประดิษฐิ์ทรัพย์การเกษตร

ผลิตภัณฑ์หลักเป็นอ้อยสำหรับทำน้ำตาลทราย ส่วนผลผลิตอื่น ๆ จะเป็นการปลูกตามฤดูกาล เพื่อเป็นการบริโภคในครอบครัวและจำหน่ายภายในชุมชนเท่านั้น ต้องการที่จะเปิดตลาดออกไปจำหน่ายภายนอก

คลิกที่ไอคอนเพื่อส่งข้อความไปที่เกษตรกรรายนี้

ตอนนี้ผลิตภัณฑ์หลักจะเป็นอ้อยที่ใช้ในการผลิตน้ำตาลทราย สำหรับส่งโรงงานเท่านั้นและตอนนี้กำลังหาวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงอ้อยให้เป็นผล���ตภัณฑ์อย่างอื่นนอกจากส่งให้โรงงานน้ำตาลเพียงอย่างเดียว ส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จะเป็นการปลูกตามฤดูกาลเพื่อใช้ในการบริโภคภายในครอบครัว และจำหน่ายภายในชุมชนเท่านั้น ยังไม่มีตลาดที่จะส่งออกนอกชุมชน ตอนนี้ต้องการผู้ที่สนใจสินค้า เพื่อที่จะเปิดตลาดออกภายนอกชุมชน เพื่อขยายตลาดออกไปให้มากกว่าเดิมที่มีอยู่

ผลิตผล:

เปิดการซื้อขายเป็นปัจจุบัน