นราวิชญ์ฟาร์ม

เลี้ยงไก่ไทยพื้นเมือง เป็นเนื้อบาบารี่ ในพื้นที่สวนปาล์มนำ้มัน

คลิกที่ไอคอนเพื่อส่งข้อความไปที่เกษตรกรรายนี้

ในพื้นที่ฟาร์มจะเป็ฯอินทรีย์ทั้งหมด จะไม่ใช้เคมี นอกจากยารักษาโรคสัตว์ โดยที่อย่างที่ผลิตได้จะได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ภายภาคหน้าจะมีการทำอิวอาร์โค๊ตเพื่อสามารถระบุชนิดสินค้าได้ วันเวลาที่ผลิตสถานที่ผลิต พื้นที่ฟาล์ใ

ผลิตผล:

เปิดการซื้อขายเป็นปัจจุบัน