สวนมะละกอฮอลแลนด์เพชรบุรีชัยนาท

จำหน่ายผลผลิตมะละกอฮอลแลนด์ ต้นกล้ามะละกอฮอลแลนด์ ต้นกล้าแขกดำศรีสะเกษ ต้นกล้าแขกดำเมืองนนท์

คลิกที่ไอคอนเพื่อส่งข้อความไปที่เกษตรกรรายนี้

ทางสวนมะละกอของเรา มีจัดจำหน่ายเมล็ดพันธ์ ต้นกล้าของพันธ์ฮอลแลนด์ แขกดำศรีสะเกษ แขกดำเมืองนนท์ ครั่ง ขอนแก่น 80 และผลผลิต รวมทั้งยังมีกิ่งตอนของมะละกอฮอลแลนด์จำหน่ายด้วย ผลผลิตและคุณภาพรับประกันความพอใจ รวมถึง���ังรับจ้างเพาะเมล็ดพันธ์ให้กับลูกค้าที่มีเมล็ดพันธ์แต่ไม่มีเวลาเพาะ มีบริการจัดส่งทั่วประเทศคะ (ค่าจัดส่งตามจริงคะ)

ผลิตผล:

เปิดการซื้อขายเป็นปัจจุบัน