บารอกัต ฟาร์ม

ทำเกษตรผสมผสาน มีวัว ไก่บ้าน เป็ด และปาล์มน้ำมัน ตะใคร้ ขมิ้นด้วง

คลิกที่ไอคอนเพื่อส่งข้อความไปที่เกษตรกรรายนี้

บารอกัตฟาร์ม เริ่มก่อตั้งขึ้น ธันวาคม ปี พ.ศ. 2557 โดยทำเกษตรผสมผสาน ในบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน พื้นที่รวมโดยประมาณ 15 ไร่ ภายในฟาร์มมีผลผลิตคือ วัว ไก่บ้าน เป็ด ปาล์มน้ำมัน ตะใคร้ ขมิ้นด้วง คาดว่าน่าจะมีผลผลิตออกจำหน่ายในตลาดได้ประมาณ กลางๆปี พ.ศ. 2558

ผลิตผล:

เปิดการซื้อขายเป็นปัจจุบัน