คานาอัน

ทำการเกษตร ปลูกพืชหลัก ปลูกข้าว ทำสวน เลี้ยงสัตว์ พืชรองคือผักสวนครัว มัน เห็ด

คลิกที่ไอคอนเพื่อส่งข้อความไปที่เกษตรกรรายนี้

เน้นทำการเกษตรปลอดภัย ปลูกข้าวนาปี ปลอดสารพิษ ส่งขายโรงสี ทำสวนหน่อไม้ สวนสัปรด กล้วย ผักสวนครัว เลื้องวัว ไก่บ้าน ขายในชุมชน ส่ ทำฟางอัดก้อน ส่งขาย ให้เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ ทำสวน

ผลิตผล:

เปิดการซื้อขายเป็นปัจจุบัน